Rehti

Responsibility

Vastuullisuus meillä

Ravintola Rehti

Ravintola Riemu

SUSTAINABLE TAHKO

Tahkolla oli tavoitteenaan saavuttaa Sustainable Travel Finland -merkki vuoteen 2024 mennessä. Tavoite toteutui etuajassa, jo vuoden 2023 keväällä. Mukana noin 20 alueemme matkailuyritystä, jotka uskoivat matkailun kehittämisen kestävämmäksi olevan hyväksi paitsi alueemme, myös sinne saapuvien vierailijoiden viihtyvyyden sekä hyvinvoinnin kannalta. Kun yhdessä arvostamme ja vaalimme aluettamme, vaalimme myös jokaista sen asukasta sekä sinne saapuvaa matkailijaa.

Tahko’s goal was to achieve the Sustainable Travel Finland label by 2024. The goal was realized ahead of schedule, already in the spring of 2023. About 20 tourism companies from our region participated, who believed that developing tourism more sustainably would be good not only for our region, but also for the comfort and well-being of the visitors who arrive there. When we value and nurture our region together, we also nurture each of its inhabitants and the tourists who arrive there.

VASTUULLISUUS RAVINTOLOISSAMME

RESPONSIBILITY IN OUR RESTAURANTS

Meidän ravintolamme Rehti ja Riemu, ovat mukana näissä 20.ssä Tahkon alueen yrityksessä, jotka kantavat vastuun kestävästä kehityksestä.

Olemme saaneet vuonna 2021 Ekokompassi -sertifikaatin ja saimme Sustainable Travel Finland -merkin keväällä 2023.

Pidemmällä aikavälillä kestävyys vaatii suunnitelmallisia, ympäristöä kunnioittavia sekä hoivaavia toimia, joten olemme mahdollisuuksien mukaan lisänneet ravintoloihimme luomu- ja lähellä tuotettuja tuotteita. Puhdistamiseen käytämme vain ympäristömerkittyjä tuotteita.

Jätettä pyrimme tuottamaan mahdollisimman vähän ja kehoitamme myös asiakkaitamme huomioimaan, ettei ylimääräistä jätettä pääsisi syntymään.

Olemme myös uudistaneet perusteellisesti jätteiden kierrätyksen toimipisteissämme sekä tarkastelleet yhteistyökumppaneidemme toimintamalleja.  Lisäksi on huomioitava myös taloudellinen sekä sosiokulttuurinen aspekti, pidämmekin tärkeänä arvona työllistää paikallisia osaajia, jonka vuoksi henkilökuntamme onkin 80%.sesti nilsiäläisiä. Meille tärkeää on myös käyttää paikallisia korjaus- ja huoltoyrityksiä.

Työtä on vielä paljon mutta olemme nähdäksemme oikealla tiellä, ja tarvitsemme vastuulliseen toimintaan myös asiakkaittemme apua.

Our restaurants, Rehti and Riemu, are involved in these 20 companies in the Tahko region that bear responsibility for sustainable development.
In 2021, we have received an Ekokompass certificate and are Sustainable Travel Finland brand in 2023.

In the longer term, sustainability requires systematic, environmentally friendly and nurturing measures, so we have added organic and locally produced products to our restaurants where possible. For cleaning, we only use eco-labelled products.

We strive to produce as little waste as possible.

We have also radically renewed the recycling of waste in our restaurants. It is important for us to employ local experts, which is why our staff are 80% local. It is also important for us to use local repair and maintenance companies. There is still a lot of work to be done, but we believe that we are on the right track, and we also need the help of our customers to act responsibly.

Yhteistyö terveisin,
Cooperation greetings

Suvi, Raili ja Ilkka